“Wij zijn geen wereldverbeteraars maar wereldveranderaars”