Het had natuurlijk een mooi feestje moeten worden. Eentje met veel toeters en bellen! Helaas is het even niet anders. En het voelt ook een beetje raar om met zulk goed nieuws te komen in deze bizarre tijd, maar we zijn wel hartstikke trots. We hebben namelijk – na maanden van hard werken – het PREZO Care Keurmerk ontvangen. Aangezien we jullie de afgelopen maanden in het traject hebben meegenomen, wilden we jullie dit goede nieuws – ondanks de Corona-crisis – niet onthouden. Een feestje samen vieren doen we later! 

Een stukje uit het eindverslag

“De auditoren zijn allemaal onder de indruk van de betrokkenheid en cliëntgerichtheid die bleek uit de gesprekken die we hadden met directie, medewerkers, zzp’ers en enkele cliënten. Auditoren vinden SSZ een ambitieuze organisatie met een zeer betrokken directie en medewerkers (zowel de mensen in dienst als de ZZP-ers). De ambitie blijkt uit het feit dat er verschillende medewerkers en de directie praten over het belang van het verspreiden van deze manier van werken als ‘olievlek’. Verschillende medewerkers vertellen dat ze trots zijn op Samen Sterk Zorg. De ambitie blijkt ook uit de groei van het aantal zzp’ers waarmee u samenwerkt en dat u zoekt naar nieuwe passende manieren van verantwoorden, zoals video’s door cliënten. Hiermee laat u zien dat u op verschillende vlakken bezig bent nieuwe zaken neer te zetten en uw manier van werken uit te dragen. Uit alle uitingen die het auditteam heeft gezien blijkt dat de cliënt centraal staat, en dat leidend is voor de interventies en de inrichting van de organisatie. Dat blijkt uit het voorbeeld dat er gestart wordt met het werken met een cliënt, zonder dat de financiën geregeld zijn, omdat het in belang is van de cliënt. Het blijkt ook uit het feit dat er behandelplannen aangepast worden tijdens het werken, omdat het blijkt dat de cliënt een andere zorgvraag blijkt te hebben dan bij de intake geconstateerd is.” 

Nog even wat achtergrondinformatie

Na bijna twee jaar gesproken te hebben met diverse certificeringssystemen, hebben we in september 2019 besloten om te gaan voor een PREZO Care keurmerk, dat wordt uitgegeven door Perspekt. PREZO Care is een audit certificering waarbij niet alleen wordt gekeken naar protocollen. Medewerkers van Perspekt gaan de dialoog aan met de gehele organisatie, van directie en zorgverleners tot aan cliënten en hun verwanten. In december en januari hebben ze gepraat met alle betrokkenen over kwaliteit en liepen ze zelf ook mee. Perspekt kijkt dus samen met ons hoe wij de zorg verlenen, wat onze kwaliteiten zijn en waarin wij nog kunnen verbeteren. Ze keken ook niet alleen naar onze succesverhalen, maar alle kritische oordelen waren welkom. We willen tenslotte de zorg nog mooier maken!

We willen alle zorgverleners, zorgklanten en hun familieleden heel hartelijk bedanken voor hun medewerking.